Access

1122 Takabatake cho

Nara shi, Nara Prefecture, 630-8301